Kupovina vozila – procedura i njen redosled

Početna
Kupovina vozila – procedura i njen redosled

U zavisnosti od toga od koga kupujete vozilo, potreban Vam je ili kupoprodajni ugovor ili račun (faktura).

Račun (faktura)

Ukoliko vozilo prodaje pravno lice (salon automobila, lizing kuća, autoplac…) koje ima mogućnost izdavanja računa, takav račun (faktura) će Vam biti dovoljan dokaz da ste novi vlasnik vozila i dalje možete u agenciju za registraciju vozila ili na tehnički prelged koji se uslužno bavi poslovima prepisa. Kontakt podatke, tačne lokacije i radno vreme agencija i tehničkih pregleda možete pogledati u našem adresaru ovde .

Ukoliko želite sami da obavite sav posao i nešto uštedite, pored dokaza o vlasništvu u originalu, trebaće Vam i dokaz o plaćenim troškovima i registracioni list.

Objedinjenu uplatnicu za novu saobraćajnu dozvolu (tablice i nalepnicu ako su potrebni) možete generisati i uplatiti na portalu plati.euprava.gov.rs.

Registracioni list možete preuzeti i popuniti ovde.

Ako je vozilo novo ili iz uvoza, potrebna mu je tzv. prva registracija (upis u jedinstveni registar) i takvu uplatnicu nećete moći generisati sami, nego Vam je potrebna usluga MUPa, salona automobila ili pravnika na ovlašćenom tehničkom pregledu. Detaljnije pročitajte ovde.

Kupoprodajni ugovor

Obrazac kupoprodajnog ugovora možete preuzeti ovde. Sami upišite podatke i odštampajte ga u najmanje 2 primerka. Kupoprodajni ugovor mora biti overen kod notara ili u nekoj državnoj pisarnici (ukoliko za Vaš grad nisu raspoređeni notari).

Overa kupoprodajnog ugovora kod javnog beležnika (notara)

Overa kupoprodajnog ugovora kod beležnika košta 360 din. po potpisu. Dakle, po jednom overenom primerku ugovora plaćate 720 dinara.

Overa ugovora je propisana zakonom, tako da sa neoverenim ogovorom ne možete uraditi prevod. Ukoliko ne možete da se usaglasite sa drugom stranom da obostrano potpišete ugovor istoga dana u istoj kancelariji iz bilo kog razloga (vikend, kasno popodne, jedan može drugi ne može i slično), postoji mogućnost da kupoprodajni ugovor overi posebno jedna strana, a posebno druga strana. Takav ugovor, overen u dva navrata, smatraće se validnim i pomoću njega možete završiti prevod vozila.

Adresar notara u Srbiji

Spisak javnobeležničkih kancelarija sa adresama, kontakt telefonima, imejl adresama i radnim vremenom možete pogledati ovde.


Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.