" onclick="this.blur()" alt=""/>

Pomoć - često postavljana pitanja


Ukoliko ne nađete odgovor u spisku često postavljanih pitanja, postavite nam pitanje i očekujte brz odgovor

Zeleni karton je potvrda da je Vaše vozilo osigurano u Srbiji. Zemlja u okruženju za koju je neophodno imati zeleni karton je Severna Makedonija. Za Bosnu i Hercegovinu zeleni karton nije potreban od 19.10.2020. Cena zelenog kartona je 2000 dinara u svim osiguravajućim društvima, ali ga morate kupiti od istog društva kao i polisa auto-odgovornosti. Napominjemo da zeleni karton važi do isteka važnosti polise auto-odgovornosti za koju je vezan!
Nova saobraćajna je potrebna ukoliko se menjaju podaci o vlasniku vozila. Prilikom promene adrese u ličnoj karti, obavezno je promenuti i saobraćajnu dozvolu. Ukoliko se vrši prenos vlasništva, takođe se mora promenuti saobraćajna dozvola. Svaka promena podataka o vozilu - ugradnja gasa, promena boje, promena motora sa sobom povlači i promenu saobraćajne dozvole. Takse koje se tom prilikom uplaćuju u zbiru iznose 1.314,00 dinara. Ukoliko izgubite ili oštetite ovaj dokument, plaća se dodatna naknada na ime administrativne takse u iznosu od 2.240,00 dinara.
Ukoliko je registracija vozila istekla više od mesec dana, morate uplatiti takse za nove tablice. Kada se menja vlasnik vozila i vozilo prelazi na ime drugog vlasnika koji nije iz istog registracionog područja, potrebno je izvršiti promenu tablica. Oštećena tablica se po zakonu mora zameniti novom. Izgubljene ili ukradene tablice, bez obzira da li je to jedna ili obe, obavezno je prijaviti nadležnoj policijskoj upravi. Uplate za nove tablice u zbiru iznose 2.190,00 dinara. Svaki put kada menjate tablice, morate promeniti saobraćajnu dozvolu i registracionu nalepnicu. Ukupno za nove tablice, novu saobraćajnu i novu nalepnicu potrebno je izdvojiti 3.944,00 dinara.

Postavite pitanje

 

Naslov:

Vaš e-mail:

Pitanje: