INTER LUTA TEHNIČKI PREGLED BEOGRAD OBRENOVAC

Atlas 24h pomoć na putu


Atlas Servis - 24h pomoć na putu

Za Vaš bezbrižan put - odaberite jedan od paketa pomoći na putu bez obzira da li putujtete po Srbiji i Evropi ili ste gradski vozač.

Korisnici Nacionalnog paketa imaju mogućnost korišćenja dve asistencije na teritoriji Srbije.

Prva asistencija
 • Neograničena kilometraža šlepovanja za jedan slučaj u toku godine besplatno ili pokriće troškova popravke vozila do 100 eur u najbližem Bosch Car servisu ili ovlašćenom servisu (ukoliko je vozilo udaljeno više od 100km od prijavljene adrese)
 • Organizacija i pokrivanje troškova jednog prenoćišta za putnike iz vozila
 • Prevoz svih putnika do mesta gde se prevozi i vozilo besplatno
 • Organizacija prevoza putnika na lokaciju drugačiju od lokacije prevoza vozila
 • Čuvanje vozila 3 dana besplatno
 • Prevoz priključnog vozila besplatno
 • Popust od 20% za dalje prevoze (neograničen broj slučaja)
 • Popust za uslugu rent a car-a 10%
 • Program lojalnosti
Druga asistencija
 • Jedno šlepovanje do 50km besplatno ili manja popravka na licu mesta (struja, pneumatik, nestanak goriva) do 50km besplatno ili dostava ključeva do 50km besplatno. *Istaknuta kilometraža se odnosi na maksimalan ukupan broj kilometara za oba pravca.
Korisnici Internacionalnog+ paketa imaju na raspolaganju korišćenje tri asistencije na teritoriji Srbije, Evrope i Truske. Paket je sledećeg sadržaja:

Asistencija na teritoriji Evrope i Turske
 • Povratak vozila za Srbiju. U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode korisnik ima pravo na uslugu šlepovanja vozila bez ograničenja kilometraže do prijavljene adrese.
 • Popravka vozila do 500€. Korisnik nije uslovljen i umesto usluge povratka vozila za Srbiju može se odlučiti za uslugu šlepovanja do najbližeg servisa i pokrića troškova popravke vozila u limitu do maksimalno 500 evra u zavisnosti od tipa kvara. Troškovi popravke vozila obuhvataju troškove servisa na licu mesta ili troškove u servisu (trošak rezervnih delova, trošak rada servisera i troškove ležarine).
 • Manja popravka na licu mesta podrazumeva izlazak profesionalnih servisera na teren radi popravke manjih kvarova poput zamene gume, dopune akumulatora, dopune goriva i sličnih sitnijih kvarova. Ukoliko nije moguće izvršiti popravku kvara na licu mesta, korisnik i dalje ima mogućnost šlepovanja do servisa.
 • Prevoz svih putnika
 • Hotelski smeštaj do 4 noćenja svih putnika koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara. Korisnik pravo na uslugu noćenja ne može ostvariti zasebno i bez usluge šlepovanja. Usluga noćenja podrazumeva pokriće troškova do 80 evra po noćenju u smeštaju u hotelu sa najviše 3 zvezdice.
 • Rent a Car do 4 dana sa pokrićem troškova do 30 evra po danu. Korisnik pravo na uslugu Rent a Cara ne može ostvariti zasebno i bez usluge šlepovanja.
 • Nastavak putovanja do željene destinacije bez vozila, odobravaju se troškovi autobuske karte do destinacije. Korisnik pravo na uslugu nastavka putovanja ne može ostvariti zasebno, nego tek nakon nastanka kvara na vozilu.
Prva asistencija za teritoriju Srbije
 • Neograničena kilometraža šlepovanja za jedan slučaj u toku godine besplatno ili pokriće troškova popravke vozila do 83,34 eur u najbližem Bosch Car servisu ili ovlašćenom servisu (ukoliko je vozilo udaljeno više od 100km od prijavljene adrese)
 • Organizacija i pokrivanje troškova jednog prenoćišta za putnike iz vozila
 • Prevoz svih putnika do mesta gde se prevozi i vozilo besplatno
 • Organizacija prevoza putnika na lokaciju drugačiju od lokacije prevoza vozila
 • Čuvanje vozila 3 dana besplatno
 • Prevoz priključnog vozila besplatno
Druga asistencija za teritoriju Srbije
 • Jedno šlepovanje do 50km besplatno ili manja popravka na licu mesta (struja, pneumatik, nestanak goriva) do 50km besplatno ili dostava kljuceva do 50km besplatno - istaknuta kilometraža se odnosi na maksimalan ukupan broj kilometara za oba pravca.
Napomena:  Pomoć na putu u inostranstvu se odnosi na vozila do 3,0t ukupne težine - privatni putnički automobili, izuzev taxija, kombija, kamiona i teretnih vozila.
U zavisnosti od potreba korisnik bira jednu od dve osnovne asistencije na raspolaganju:
 • Povratak vozila i svih putnika koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara ili saobraćajne nezgode do adrese korisnika usluge
 • Popravka vozila u servisu sa pokrićem troškova delova, rada i ležarine do max 500€
Na raspolaganju su i dodatne usluge od kojih korisnik može izabrati jednu koja u tom trenutku najviše odgovara:
 • Hotelski smešaj svih putnika do 4 noćenja
 • Rent a car za najviše 4 dana sa pokrićem troškova do 30€ po danu.
 • Nastavak putovanja za sve putnike
Napomena:
 • Paket važi u inostranstvu na teritoriji Evrope i Turske. Može se izdati za registrovana putnička i laka teretna vozila do 3t NDM, izuzev kombi vozila i kamiona.
 • Pravo na dodatne usluge korisnik ostvaruje tek nakon što se izvrši šlepovanje vozila. Korisnik usluge pravo na dodatnu uslugu ne može ostvariti zasebno i bez usluge šlepanja. Korisnik ima pravo na jednu od dodatnih usluga koja mu u tom trenutku odgovara, s tim da jedna usluga isključuje drugu i kada je pružena jedna od dodatnih usluga, korisnik nema prava da zahteva drugu dodatnu uslugu.
 • Kada je Atlas Servis pružio korisniku jednu uslugu tokom trajanja ugovora, podrazumeva se da je pružena kompletna usluga pomoći na putu na koju korisnik ima pravo u okviru jednog zahteva za uslugom i ugovor se smatra iskorišćenim bez obzira na ugovoreni period trajanja.
Korisnici City paketa imaju mogućnost korišćenja asistencija na teritoriji Srbije.

 • Dva besplatna šlepovanja do 50km ili manji servis na licu mesta (struja, pneumatik, nestanak goriva) ili dostava ključeva 50km besplatno
 • Prevoz svih putnika iz vozila besplatno
 • Prevoz priključnog vozila besplatno
 • Čuvanje vozila 1 dan besplatno
 • Organizacija prenoćišta besplatno
 • Popust od 20% za dalje prevoze (neograničen broj slučaja)
 • Popust za uslugu rent a car-a 10%
 • Program lojalnosti


INTER LUTA TEHNIČKI PREGLED BEOGRAD OBRENOVAC
Povratak na vrh stranice ↑