" onclick="this.blur()" alt=""/>

Atlas 24h pomoć na putu
Za Vaš bezbrižan put - odaberite jedan od paketa pomoći na putu bez obzira da li putujtete po Srbiji i Evropi ili ste gradski vozač.


NACIONALNI PAKET

Korisnici Nacionalnog paketa imaju mogućnost korišćenja dve asistencije na teritoriji Srbije.
Prva asistencija
 • Neograničena kilometraža šlepovanja za jedan slučaj u toku godine besplatno ili pokriće troškova popravke vozila do 100 eur u najbližem Bosch Car servisu ili ovlašćenom servisu (ukoliko je vozilo udaljeno više od 100km od prijavljene adrese)
 • Organizacija i pokrivanje troškova jednog prenoćišta za putnike iz vozila
 • Prevoz svih putnika do mesta gde se prevozi i vozilo besplatno
 • Organizacija prevoza putnika na lokaciju drugačiju od lokacije prevoza vozila
 • Čuvanje vozila 3 dana besplatno
 • Prevoz priključnog vozila besplatno
 • Popust od 20% za dalje prevoze (neograničen broj slučaja)
 • Popust za uslugu rent a car-a 10%
 • Program lojalnosti
Druga asistencija
 • Jedno šlepovanje do 50km besplatno ili manja popravka na licu mesta (struja, pneumatik, nestanak goriva) do 50km besplatno ili dostava ključeva do 50km besplatno. *Istaknuta kilometraža se odnosi na maksimalan ukupan broj kilometara za oba pravca.


INTERNACIONALNI PAKET

Korisnici Internacionalnog paketa imaju na raspolaganju korišćenje dve asistencije na teritoriji Srbije i jedne asistencije ne teritoriji Evrope. Paket je sledećeg sadržaja:
Prva asistencija za teritoriju Srbije
 • Neograničena kilometraža šlepovanja za jedan slučaj u toku godine besplatno ili pokriće troškova popravke vozila do 100 eur u najbližem Bosch Car servisu ili ovlašćenom servisu (ukoliko je vozilo udaljeno više od 100km od prijavljene adrese)
 • Organizacija i pokrivanje troškova jednog prenoćišta za putnike iz vozila
 • Prevoz svih putnika do mesta gde se prevozi i vozilo besplatno
 • Organizacija prevoza putnika na lokaciju drugačiju od lokacije prevoza vozila
 • Čuvanje vozila 3 dana besplatno
 • Prevoz priključnog vozila besplatno
 • Popust od 20% za dalje prevoze (neograničen broj slučaja)
 • Popust za uslugu rent a car-a 10%
 • Program lojalnosti
Druga asistencija za teritoriju Srbije
 • Jedno šlepovanje do 50km besplatno ili manja popravka na licu mesta (struja, pneumatik, nestanak goriva) do 50km besplatno ili dostava ključeva do 50km besplatno - istaknuta kilometraža se odnosi na maksimalan ukupan broj kilometara za oba pravca.
Asistencija za teritoriju Evrope
  Jedno besplatno šlepovanje sa limitom do 250 eur ili manji servis na licu mesta (struja, pneumatik, nestanak goriva) sa limitom do 250 eur
 • Prevoz dva putnika do mesta gde se prevozi i vozilo.
Napomena:  Pomoć na putu u inostranstvu se odnosi na vozila do 3,0t ukupne težine - privatni putnički automobili, izuzev taxija, kombija, kamiona i teretnih vozila.


EURO+ PAKET

Evropa plus paket omogućava korisnicima neograničen broj asistencija na teritoriji Evrope (izuzev Srbije). Asistencija je sledećeg sadržaja:

 • Bezuslovni povratak vozila za Republiku Srbiju do adrese Korisnika usluge navedene u Ugovoru sa limitom šlepovanja do 1000€
Korisnik usluge unutar limita za povratak vozila za Republiku Srbiju do adrese Korisnika usluge, može da iskoristi i usluge:
 • prevoza svih putnika koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara ili saobraćajne nezgode, i to od mesta kvara ili saobraćajne nezgode do destinacije koja Korisniku usluge u tom trenutku odgovara (do servisa u koji se prevozi vozilo ili do hotelskog smeštaja) i/ili
 • hotelskog smeštaja svih putnika koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara ili saobraćajne nezgode, u hotelu sa maksimalno 3***, maksimalno 2 noćenja, sa pokrićem troškova do 50 (slovima: pedeset) evra po osobi za jedno noćenje i to na način da se limit za povratak vozila za Republiku Srbiju, smanjuje za vrednost iskorišćenih usluga, prema cenovniku lokalnog pružaoca usluge.
Kao i naredne usluge:
  Popust od 20% za dalje prevoze (neograničen broj slučaja) Popust za uslugu rent a car-a 10% Program lojalnosti
Napomena:  Paket važi u inostranstvu, za vozila do 3,0 t ukupne mase - privatni putnički automobili, izuzev taxija, kombija, kamiona i teretnih vozila.


CITY PAKET

Korisnici City paketa imaju mogućnost korišćenja asistencija na teritoriji Srbije.

 • Dva besplatna šlepovanja do 50km ili manji servis na licu mesta (struja, pneumatik, nestanak goriva) ili dostava ključeva 50km besplatno
 • Prevoz svih putnika iz vozila besplatno
 • Prevoz priključnog vozila besplatno
 • Čuvanje vozila 1 dan besplatno
 • Organizacija prenoćišta besplatno
 • Popust od 20% za dalje prevoze (neograničen broj slučaja)
 • Popust za uslugu rent a car-a 10%
 • Program lojalnosti