" onclick="this.blur()" alt=""/>

Produženje registracije vozila

Kada mogu obaviti produženje registracije?
Produženje registracije vozila možete obaviti mesec dana pre datuma isteka (na nalepnici), i dva meseca nakon isteka registracije bez dodatnih troškova za registarske tablice i saobraćajnu dozvolu. Vodite računa samo da ne biste smeli voziti neregistrovano vozilo nakon isteka registracije! Ukoliko produžavate registraciju nakon isteka roka od 2 meseca, potrebno je uplatiti i takse za novu saobraćajnu dozvolu i tablice.

Šta je potrebno za produženje registracije?
Za produženje registracije Vašeg vozila potrebno je obratiti se teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a prema mestu prebivališta vlasnika vozila, ili – još jednostavnije – obratiti se tehničkom pregledu ovlašćenom za izdavanje registracionih nalepnica. Postupak umesto Vas može obaviti i opunomoćeno lice, a lokaciju i kontakt podatke Vama najbližih agencija i tehničkih pregleda možete pogledati u našem adresaru. Za produženje registracije će Vam trebati:


 • Registracioni list - ne stariji od 30 dana, koji overava privredno društvo nakon izvršenog tehničkog pregleda.
 • Ukoliko prvi put produžavate registraciju za vozilo koje je NOVO kupljeno i registrovano prošle godine, dobra vest je da se vozilo ne mora podvrgavati tehničkom pregledu ni druge godine, već dobijate nalepnicu sa Potvrdom za registraciju koju Vam izdaje prodavac na osnovu dokumentacije proizvođača, odnosno sertifikata o saobraznosti.
 • Polisa osiguranja vozila od autoodgovornosti - u MUP se predaje drugi primerak polise, kao i dokaz o uplaćenoj premiji. Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje pokriva troškove pričinjene trećem licu, ukoliko do saobraćajne nezgode dođe Vašom krivicom. Na koje sve načine možete osigurati Vaše vozilo, vozača i putnike, pogledajte u sekciji osiguranja (hiperlink). Za putovanja po Srbiji nije potrebno, ali je za putovanje u mnoge zemlje i dalje neophodno imati važeći zeleni karton (hiperlink).
 • Dokaz o vlasništvu vozila - Kao dokaz o vlasništvu prilikom produženja registracije služi saobraćajna dozvola (predaje se original na uvid, ne može samo očitana).
 • Dokaz o identitetu vlasnika.
  Fizička lica predaju na uvid važeću ličnu kartu, ili očitanu ličnu kartu vlasnika ukoliko zahtev i dokumentaciju predaje opunomoćeno lice (dokaz o identitetu može biti lična kartu za stranca, odnosno putna isprava ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci).
  Pravna lica predaju kopiju rešenja iz APR-a (ili drugi dokaz o upisu u registar nadležnih organa ukoliko nisu upisani u APR), a zahtev može predati samo ovlašćeni zastupnik ili njegov opunomoćeni.
 • Dokaz o uplati propisanih troškova za prvu registraciju vozila, sve iznose neophodnih troškova za prvu registraciju možete videti u našem kalkulatoru.
  • o plaćenom PDV, porezu na prenos apsolutnih prava, porezu na upotrebu motornih vozila
  • o naknadi troškova izrade saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica
  • o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi
  • o uplati opštinske komunalne takse za držanje vozila, ako je propisana opštinskim odlukama