" onclick="this.blur()" alt=""/>

Promena registracione nalepnice

Koja dokumenta su potrebna za izdavanje registracione nalepnice?


Za izdavanje registracione nalepnice umesto nestale, vlasnik-korisnik vozila treba da priloži:
1. registracioni list
2. izjavu o razlozima i okolnostima nestanka registracione nalepnice
3. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac; dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
4. uplatnicu generisanu na portalu eUprava

Ako je registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena uz zahtev treba priložiti:
1. registracioni list
2. registracionu nalepnicu
3. uplatnicu generisanu na portalu eUprava
Cena izdavanje duplikata registracione nalepnice je 3026 dinara.
Cena nove registracione nalepnice je 446 dinara, kada je dobijate u okviru registracije vozila uz koju se dodatno naplaćuju i sve druge pripadajuće takse.


Skidanje i lepljenje registracione nalepnice