" onclick="this.blur()" alt=""/>

Registracija elektro i hibridnih vozila

Kako se registruju vozila na električni-hibridni pogon?

Registracija vozila na električni pogon, odnosno hibrida - vozila čiji je jedan od pogona električni, je ista kao i kod ostalih vozila sa jednom razlikom: za njih se ne plaća porez na upotrebu motornih vozila, dok se za ostala vozila plaća i to svake godine prilikom produženja registracije.

Obračun možete izvršiti i uporediti iznose uštede u našem kalkulatoru registracije vozila.


Subvencije za kupovinu električnih i hibridnih vozila

Prema zvaničnoj informaciji Ministarstva zaštite životne sredine, sa petkom 13.08.2021. državna administracija je obustavila subvencionisanje nabavke električnih i hibridnih vozila do početka 2022. Razlog verovatno privremenog ukidanja subvencija je činjenica da su potrošena celokupna budžetska sredstva za ovu namenu u visini od jedan milion evra u toku 2021. godine.

Subvencije u 2020. i 2021. su iznosile:

  • 250 eur - za mopede i lake tricikle
  • 2500 eur - za hibridne automobile
  • 3500 eur - za plug-in hibridne automobile
  • 5000 eur - za električne automobile