Opština:
Naziv firme:

Naziv firmeRadno vremeTehnički pregled
GUMATRAK DOO
Obrenovački put 23, Barič
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00 subotom
AMC LJUMOVIĆ
Prote Mateje Nenadovića 2, Beograd
08:00 - 17:00
08:00 - 14:00 subotom
AUTO JOVANOVIĆ PLUS DOO
Cara Lazara 20, Obrenovac
08:00 - 16:00
08:00 - 12:00 subotom
BEZAR DOO
Obrenovački put 90b, Barič, Obrenovac
08:00 - 16:00
08:00 - 13:00 subotom
DRAGIĆEVIĆ DOO BARIČ
ŽELEZNIČKA 42 D, BARIČ, Barič
08:00-16:00
subota neradna
DUŠAN SD DOO
Popa Leontija Markovića 45b, Obrenovac
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00 subotom
INTER LUTA DOO
Industrijska 37, Barič, Barič
08:00-20:00
08:00-20:00 subotom
JOKSIMOVIĆ DMS DOO
Braće Joksića Zvečka 262a, Obrenovac
08:00 - 17:00
08:00 - 14:00 subotom
LUKIĆ MJD TRADE DOO
Save Kovačevića 2, Obrenovac
08:00 - 17:00
08:00 - 14:00 subotom
SPID D.O.O
INDUSTRIJSKA 8A, Obrenovac
08:00 - 17:00
08:00 - 14:00 subotom
TEHNIČKI PREGLED AS OBRENOVAC
Vuka Karadžića 62, OBRENOVAC, Obrenovac
07:00-20:00
07:00-15:00 subotom
TPV BOSKE PLUS DOO
Grabovac 171v, Obrenovac
08:00 - 16:00
08:00 - 13:00 subotom