Atlas 24h pomoć na putu

Kupoprodajni ugovor za motorno vozilo

Početna
Kupoprodajni ugovor za motorno vozilo

Šta je ugovor o kupoprodaji vozila?

Ugovor o kupoprodaji vozila predstavlja saglasnost između dve ugovorne strane da se pravo svojine nad vozilom prenese sa prodavca na kupca. Dokument sadrži sledeće elemente:

  1. Osnovne podatke o vozilu
  2. Podatke o prodavcu
  3. Podatke o kupcu
  4. Podatke o ugovorenoj ceni vozila
  5. Podatke o mestu i datumu sklapanja ugovora
  6. Informacije o pravima i obavezama prodavca i kupca

Koliko važi kupoprodajni ugovor?

Kupoprodajni ugovor u opštem slučaju nema rok važenja. Ukoliko se kupoprodaja vrši između fizičkih lica, porez na prenos apsolutnih prava se utvrđuje samooporezivanjem i kupac ga uplaćuje najkasnije do trenutka zamene saobraćajne dovole. U ostalim slučajevima postoji obaveza podnošenja poreske prijave i rok od 15 dana za plaćanje poreza na prenos od donošenja poreskog rešenja.Koja je cena overe kupoprodajnog ugovora za auto?

Overa kupoprodajnog ugovora kod notara košta 360 din. po potpisu jedne ugovorne strane. Po jednom overenom primerku ugovora, overa potpisa kupca i prodavca košta ukupno 720 dinara.


Ko sastavlja kupoprodajni ugovor?

Možda je najjednostavnije obratiti se agenciji/tehničkom pregledu i prepustiti im kreiranje kupoprodajnog ugovora, obračun poreza na prenos apsolutnih prava i dalje poslove oko prevoda. Tačne lokacije i kontakt podatke možete pogledati u našem adresaru tehničkih pregleda i agencija.

Ukoliko želite da smanjite troškove i da uradite sami sve što možete, potrebna će vam biti samo očitana saobraćajna dozvola, lične karte ugovornih strana i malo vremena da popunite neophodne podatke u ugovoru. U nastavku izaberite obrazac koji odgovara Vašim potrebama.


Primeri kupoprodajnog ugovora - besplatno preuzimanje


Pročitajte još


Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑