Atlas 24h pomoć na putu

Promena saobraćajne dozvole

Početna
Promena saobraćajne dozvole

Kada je potrebno zameniti saobraćajnu dozvolu?


 • Izgubili ste saobraćajnu dozvolu

  Potrebno je izraditi duplikat saobraćajne dozvole.

  Za izradu duplikata dozvole potrebno je priložiti:
  1. registracioni list
  2. izjavu o razlozima i okolnostima nestanka dozvole
  3. dokaz o prijavi nestanka saobraćajne dozvole
  4. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
  5. uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs
 • Saobraćajna dozvola je oštećena ili nečitljiva

  Ukoliko je dozvola polomljena, nečitljiva ili je oštećen čip tako da se ne može elektronski očitati, potrebno je izraditi duplikat saobraćajne dozvole..

  Za izradu duplikata dozvole potrebno je priložiti:
  1. registracioni list
  2. saobraćajnu dozvolu
  3. uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs
 • Došlo je do promene ličnih podataka vlasnika - korisnika vozila

  Ako se promenilo ime ili prezime vlasnika vozila, potrebno je izraditi novu saobraćajnu dozvolu sa ažuriranim podacima.

  Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:
  1. registracioni list
  2. ispravu kojom se dokazuje promena podataka vlasnika
  3. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
  4. uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs
 • Došlo je do promene prebivališta – sedišta vlasnika vozila

  Ako se promenila adresa prebivališta - sedišta vlasnika, obavezno je izvaditi novu saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana.
  Ukoliko je novo prebivalište u drugom registarskom području (npr. ako se preselite iz Beograda u Novi Sad), potrebno je promeniti i tablice.

  Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:
  1. registracioni list
  2. saobraćajnu dozvolu
  3. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
  4. uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs
 • Došlo je do promene vlasnika vozila

  Ukoliko ste kupili vozilo, ili ga nasledili, ili dobili na poklon - vlasnik se promenio i potrebna je nova saobraćajna dozvola. Ukoliko su kupac i prodavac iz istog registarskog područja, ostaju iste tablice, u suprotnom - potrebno je zameniti i tablice.

  Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:
  1. registracioni list
  2. dokaz o poreklu vozila (saobraćajnu dozvolu ili drugi odgovarajući dokaz)
  3. dokaz o vlasništvu sa regulisanim poreskim dažbinama (kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ostavinsko rešenje itd.), ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis prodavca i kupca vozila overava sud ili drugi nadležni organ
  4. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
  5. uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs
 • Došlo je do promene podataka vozila ili prepravke vozila

  Ukoliko je došlo do promene broja šasije, broja motora, broja mesta za sedenje (npr. uklanjanje trećeg reda sedišta), tipa goriva (npr. ugradnja TNG), vrste vozila (npr. iz putničkog u teretno), ugradnje kuke itd.
  U roku od 15 dana od ovih promena, potrebno je izvaditi novu saobraćajnu dozvolu.

  Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:
  1. registracioni list sa konstatacijom tehničkog pregleda o izvršenoj promeni tehničkih podataka vozila
  2. uverenje o izvršenom ispitivanju (uverenje o usaglašenosti sa propisima o homolgizaciji odnosno odobrenje Agencije za bezbednost saobraćaja)
  3. dokaz o poreklu, vlasništvu i carinjenju motora koji je naknadno ugrađen
  4. saobraćajnu dozvolu
  5. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
  6. uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs
 • Pogrešno su upisani podaci na saobraćajnoj dozvoli

  Ukoliko je pogrešno upisano npr. godište vozila, broj mesta za sedenje, najveća dozvoljena masa i sl.
  Kada je u pitanju tuđa greška (npr. činovnika MUP-a, radnika na tehničkom pregledu), vlasnik vozila se može obratiti licu koje je unelo pogrešan podatak da isti isprave o svom trošku.

Cena nove saobraćajne dozvole je 1820 dinara.
Cena duplikata saobraćajne dozvole je 4410 dinara.

Saobraćajna dozvola po hitnom postupku

Ukoliko Vam je hitno potrebna saobraćajna dozvola i ne možete da čekate dok se ne izradi u redovnoj proceduri, MUP-u možete predati zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole po hitnom postupku. Uz zahtev priložite dokaz o hitnosti ukoliko ga posedujete - u dosadašnjoj praksi je MUP prihvatao kao validne dokaze o hitnosti lekarski uput, putni nalog, smrtovnicu, dokaz o rezervisanom turističkom aranžmanu i slično.

Ukoliko nemate dokaz o hitnosti, neophodno je da doplatite i taksu za podnošenje zahteva po prioritetu u iznosu od 5000 dinara (prilikom generisanja uplatnice se kao odgovor na pitanje Da li je postupak hitan? odabere DA)Pročitajte još

Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑