INTER LUTA TEHNIČKI PREGLED BEOGRAD OBRENOVAC

Osiguranje od autoodgovornosti (obavezno osiguranje)

Početna
Osiguranje od autoodgovornosti (obavezno osiguranje)

Šta pokriva obavezno osiguranje od auto-odgovornosti?

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje pokriva troškove pričinjene trećem licu, ukoliko do saobraćajne nezgode dođe Vašom krivicom. Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričini štetu trećim licima usled smrti, telesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.


Kada dolazi do gubitka prava iz polise osiguranja od auto-odgovornosti?

  • Ukoliko vozač koristi vozilo na način koji nije u skladu sa njegovom namenom
  • Upravlja vozilom za koje ne poseduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije
  • Ako vozi iako mu je oduzeta vozačka dozvola, ili je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom
  • Ako vozač vozi pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava
  • Ako vozač namerno prouzrokuje štetu
  • Ako upravlja motornim vozilom koje nije tehnički ispravno
  • Ukoliko vozač napusti mesto saobraćajne nesreće a da prethodno nije dao potrebne informacije o osiguranju i ličnim podacima

Raskid AO polise i povrat premije

Ukoliko je osigurano vozilo odjavljeno ili uništeno, možete dobiti povrat dela premije. Osiguravač je u obavezi da na Vaš zahtev vrati premiju za preostalo vreme trajanja osiguranja od dana prijema zahteva za raskid osiguranja. Povrat dela premije će biti isplaćen samo ako se do tada nije dogodio osigurani slučaj.


Šta podrazumeva bonus-malus sistem?

Bonus predstavlja umanjenje, a malus povećanje cene premije osiguranja u narednom periodu osiguranja. Pre 10-ak godina uveden je bonus-malus sistem koji podrazumeva da pri zaključenju polise osiguranja možete očekivati umanjenje premije ukoliko u prethodnoj godini niste imali prijavljene štete za koju ste bili odgovorni, odnosno – platićete skuplje polisu ukoliko ste izazvali štetu Vašom krivicom.


Koliko ima premijskih stepena i koliki je popust ili doplatak?

Postoje 12 premijskih stepena, a pri prvom zaključenju polise osiguranja polazni premijski stepen je 4. Ukoliko u naredne tri godine nemate prijavljenih šteta u kojima ste bili odgovorni, premijski stepeni Vam se umanjuju za jedan svake naredne godine te dolazite do najnižeg – premijskog stepena 1 koji podrazumeva 25% nižu premiju.

Ukoliko ste imali štete za koje ste bili odgovorni, premijski stepen skače naviše za 3.

Primeri:

  • Ukoliko ste izazvali udes a imali premijski stepen 1, pri obnovi obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti dobićete premijski stepen 4, što znači da ste izgubili prethodni bonus od 25% i vraćate se na punu cenu premije.
  • Ako ste imali premijski stepen 4 koji je tipičan za prvu registraciju vozila na Vaše ime, izazvali ste udes - naredna polisa će Vam biti premijskog stepena 7, što znači +50% skuplju premiju osiguranja.

Tačan iznos premije osiguranja možete izračunati u kalkulatoru na našem sajtu.

Kompletna tabela umanjenja i doplataka za premiju osiguranja od auto-odgovornosti:

Premijski stepen Procenat popusta ili doplatka
1 -25%
2 -15%
3 -5%
4 puna cena premije - osnovni premijski stepen
5 +15%
6 +30%
7 +50%
8 +70%
9 +90%
10 +110%
11 +130%
12 +150%

Da li je bonus ili malus sa polise osiguranja vezan za vlasnika ili za vozilo?

I jedno i drugo. Vlasnik ima pravo da prenese bonus sa vozila kojeg je prodao na novo vozilo koje prvi put osigurava. Ukoliko vlasnik ima više vozila, moguće je da jedno ima premijski stepen 1 (maksimalni popust), novo premijski stepen 4 (početni) a motocikl npr. malus +50%, tj. premijski stepen 7 jer je njime izazvao udes. Ukoliko vozilo promeni vlasnika, bonus i malus za to vozilo se poništavaju. Ako ste izazvali udes, jedino prevodom vozila na drugo lice možete izbeći doplatak (malus) pri obnovi polise.


Promena vozila i prenos prava na bonus

Ukoliko ste vlasnik više vozila, svako vozilo – u zavisnosti od istorije vezane za naplatu štete – ima svoj premijski stepen na AO polisi. Kada pored postojećih vozila čiji ste vlasnik kupujete novo vozilo, premijski stepen će mu biti 4 (bez popusta).

Ukoliko ste, kao vlasnik vozila, ostvarili bonus a hoćete da otuđite vozilo i kupite drugo, možete pri osiguranju novog vozila zatražiti prenos bonusa sa otuđenog vozila. Trebaće Vam, u zavisnosti od slučaja, dokaz o otuđenju (npr. kupoprodajni ugovor, odjavljena saob. dozvola) i kopija polise osiguranja prethodnog vozila. Da biste se uverili da radnici u agenciji ili na tehničkom pregledu imaju znanja i mogućnosti da Vam izvrše prenos bonusa, pozovite ih i proverite pre nego što pristupite registraciji ili produženju registracije. Kontakt podatke možete pronaći adresaru.


Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

INTER LUTA TEHNIČKI PREGLED BEOGRAD OBRENOVAC
Povratak na vrh stranice ↑