Atlas 24h pomoć na putu

Promena registarskih tablica

Početna
Promena registarskih tablica

Kada je potrebno promeniti tablice?

Registarska tablica zameniće se novom kad vozilo bude registrovano u drugom registarskom području, kad se izgubi, ukrade ili bude uništena, kad usled dotrajalosti ili oštećenja postane neupotrebljiva jedna ili obe tablice.

Za promenu registarskih tablica potrebno je priložiti:
1. registracioni list
2. saobraćajnu dozvolu
3. potvrdu o prijavi nestanka registarskih tablica, odnosno izjavu vlasnika vozila o razlozima i okolnostima oštećenja registarskih tablica (ako su tablice nestale ili oštećene)
4. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
5. uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs
Cena novih registarskih tablica je 5070 dinara jer uključuje i novu saobraćajnu dozvolu i registarsku nalepnicu.

Duplikat registarskih tablica

Od 2022. godine uredbom o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, predviđena je i mogućnost izrade duplikata registarske tablice (komad-za priključno vozilo) i duplikata registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila (par)

Cena duplikata tablica iznosi 2184 din. za par, odnosno 1248 dinara za komad (za priključna vozila). Za ovu uslugu se morate obratiti direktno nadležnoj policijskoj stanici MUPa, jer ova usluga nije na raspolaganju ovlašćenim tehničkim pregledima niti agencijama za usluge pri registraciji vozila

Trajne registarske tablice

Ukoliko tablice ne sadrže slova Č, Č, Ž, Š, Đ, Y i W - po odluci od 01.01.2020. godine one su trajne i ne moraju se menjati.
Ukoliko tablice sadrže slova Č, Č, Ž, Š, Đ, Y i W - potrebno je promeniti i tablice i saobraćajnu dozvolu (na kojoj mora pisati registarska oznaka sa novih tablica). Nove tablice neće sadržati problematična slova i samim tim će biti trajne.

Cena nove saobraćajne dozvole je 1820 dinara, što sa novim tablicama daje ukupnu cenu od 5070 dinara.

Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑