Atlas 24h pomoć na putu

Registraciona nalepnica

Početna
Registraciona nalepnica

Šta predstavlja registraciona nalepnica?

Registraciona nalepnica je oznaka i dozvola kojom se određuje da vozilo može da učestvuje u saobraćaju u određenom vremenskom roku. Izdaje se za vozila upisana u jedinstveni registar vozila i predstavlja dokaz o registraciji. Po isteku prve godine od dana „prve registracije”, tj. izvršenog upisa u registar, pravo učešća vozila u saobraćaju za svaku narednu godinu obezbeđuje se izdavanjem registracione nalepnice. Ona mora biti istaknuta na vozilu i jasno vidljiva. Na njoj je, pored ostalog, naveden datum isteka, registarske oznake i serijski broj nalepnice. Registraciona nalepnica je pravougaonog je oblika, višeslojne strukture, vidljiva u dnevnim i noćnim uslovima, samouništavajuća pri pokušaju uklanjanja, dimenzija 80x60 mm, punometalizirana, sivosrebrne boje sa integrisanim difrakcionim optički promenljivim elementom, koji sadrži višestruke nivoe zaštite od pokušaja krivotvorenja.


Šta je potrebno za izdavanje registracione nalepnice?

Da bi Vaše vozilo dobilo registracionu nalepnicu na tehničkom pregledu morate imati saobraćajnu dozvolu, tj. vozilo mora biti upisano u jedinstveni registar vozila. Dalje, vozilo mora biti podvrgnuto tehničkom pregledu bilo gde na teritoriji Republike Srbije – ne mora nužno na mestu gde se izdaju registracione nalepnice ili prema prebivalištu vlasnika. Morate imati i polisu osiguranja od autoodgovornosti za period važenja registracione nalepnice i izmiriti sve propisane troškove za izdavanje nalepnice. Obračun troškova (produženja) registracije za Vaše vozilo možete izvršiti u našem kalkulatoru registracije vozila.


Gde se izdaje registraciona nalepnica?

Do registracione nalepnice možete doći na dva načina. Izdavanje nalepnice obavlja:

  • teritorijalno nadležna organizacijaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta vlasnika vozila i
  • pravno lice koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila i koje je dobilo ovlašćenje od MUP-a za izdavanje registracionih nalepnica.

Za vlasnike vozila je opcija dobijanja nalepnice na tehičkom pregledu i jednostavnija i brža od predavanja zahteva na šalterima MUP-a. Dakle, nalepnicu, polisu osiguranja i tehnički pregled vozila možete obaviti bilo gde u Srbiji, i u drugoj opštini i na drugom registarskom području, ukoliko te poslove obavljate na tehničkim pregledima ovlašćenim od strane MUP-a da izdaju registracione nalepnice. Interaktivnu mapu sa tačnom lokacijom tehničkih pregleda možete pogledati u našem adresaru tehničkih pregleda.


Koji je rok važenja registracione nalepnice?

Nalepnica se izdaje na rok od godinu dana. Izuzetak mogu biti motocikli, oldtajmeri ili pčelarska vozila čiji vlasnici podnesu zathev za izdavanjem nalepnice sa kraćim rokom trajanja. Datum važenja registracione nalepnice prati datum trajanja polise. Izuzetak se pravi jedino u slučaju kada na polisi osiguranja kao početak trajanja stoji navedeno vreme koje nije 00:00 ili 23:59. Drugim rečima, ako prvi put registrujemo vozilo, ili je istekla registracija, nalepnica će važiti jedan dan manje u odnosu na polisu.

Primera radi, ako na polisi piše da važi do 20.06. sa vremenom 08:00, nalepnica će važiti do 19.06. To je iz razloga što nalepnica nema opciju upisivanja vremena pa ona označava poslednji dan važenja registracije do 23:59. Bez obzira na važenje polise osiguranja, motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.

Produženje registracije se može obaviti u vremenskom intervalu 30 dana pre dana isteka registracije i 60 dana nakon datuma isteka prethodne nalepnice. Ako se zahtev za izdavanje registracione nalepnice ne podnese ni u roku od 60 dana od dana isteka roka važenja prethodno izdate registracione nalepnice, vozilo se prebacuje iz evidencije aktivnih vozila u jedinstvenom registru u evidenciju pasivnog fonda vozila, a registarske tablice se oduzimaju.


Koje vrste nalepnica postoje?

Postoje dve vrste nalepnica zavisno od upotrebe i mesta postavke: unutrašnja i spoljna. Izgled nalepnice možete videti na slici ispod. Unutrašnja je daleko zastupljenija jer ona ide na sva putnička i teretna vozila, traktore, radne mašine..

unutrašnja registraciona nalepnica Unutrašnja nalepnica
spoljašnja registraciona nalepnica Spoljašnja nalepnica


Da li je kazna imati postavljene dve registracione nalepnice?

Mogu se čuti priče da je prekršaj imati dve registracione nalepnice, ali mi nismo uspeli pronaći član po kojem bi ovo bilo kažnjivo niti neko konkretno iskustvo u kojem je neki vozač kažnjen zbog toga. U Zakonu o bezbednosti saobraćaja stoji navedeno da registraciona nalepnica mora biti postavljana na propisan način, ali nije navedeno ništa od kaznenih mera za postavljene dve registracione nalepnice. Bitno je da nalepnicu postavite na odgovarajuće mesto (gore navedeno u tekstu za sve vrste vozila) i da su podaci na njoj čitljivi – da nije oštećena. Ako je oštećena, trebaće Vam duplikat.Koja je kazna za oštećenu ili izgubljenu registracionu nalepnicu?

Ukoliko registraciona nalepnica nije postavljena na zakonom predviđeno mesto, oštećena ili izgubljena, preti vam kazna od 10.000 dinara. Ukoliko je nalepnica izgubljena ili oštećena, možete podneti zahtev za izradu duplikata. Više o tome pročitajte na stranici promena registracione nalepnice.Pročitajte jošZakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑