Atlas 24h pomoć na putu

Registracija vozila invalida

Početna
Registracija vozila invalida

Koje pogodnosti postoje prilikom plaćanja registracije vozila u vlasništvu invalida?

Situacija se razlikuje kod svih stavki koje plaćate prilikom registracije vozila, te navodimo po tipovima stavki registracije. Preporučujemo da unesete podatke vozila u našem kalkulatoru registracije vozila, pri čemu ćete izabrati da je vlasnik invalid, i tako dobiti jasan prikaz iznosa.

  • Invalidi rada, rata i civilni invalidi imaju pravo na 10% popusta kod zaključenja osiguranja od autoodgovornosti.
  • Porez na upotrebu - invalidi ne plaćaju kod prvog vozila koje se registruje u toku kalendarske godine.
  • Porez na upotrebu - ne naplaćuje se ni za vozila koja pripadaju organizacijama osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova.
  • Porez na upotrebu - ne naplaćuje se ni za putničko u vlasništvu zakonskog zastupnika dece ometene u razvoju.
  • Komunalna taksa - situacija zavisi od opštine prebivališta vlasnika, u nekim opštinama se taksa ne naplaćuje (npr. u svim beogradskim opštinama), u nekima 5% od punog iznosa ili neki simboličan fiksni iznos (209 dinara u Novom Sadu).

Kako se dobija umanjenje iznosa?

Da biste ostvarili prava na oslobođenje ili umanjenje iznosa, potrebno je priložiti potvrdu o invaliditetu. Potvrda se izdaje licima koja imaju neposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više; i licima sa 80% i više procenata (opšteg) telesnog oštećenja.


Za ostale informacije o dokumentaciji i proceduri, posetite sekciju prva registracija ili produženje registracije, ili jednostavno kontaktirate najbližu agenciju ili tehnički pregled koje možete pronaći u našem adresaru.


Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑