Atlas 24h pomoć na putu

Oznake na saobraćajnoj dozvoli

Početna
Oznake na saobraćajnoj dozvoli

Biometrijska saobraćajna dozvola

Od početka 2011. godine u Srbiji su počele da se koriste biometrijske saobraćajne dozvole koje sadrže podatke na čipu kartice, a deo tih podataka je prikazan i na samoj kartici. Radi se o podacima o vlasniku i korisniku vozila, podacima o samom vozilu, i podacima o dozvoli kao što su datum izdavanja, serijski broj dozvole i sl.


Prednja strana saobraćajne dozvole

Oznake na saobraćajnoj dozvoli - prednja strana

 • A – registarska oznaka vozila
 • B – datum prve registracije
 • I – datum izdavanja saobraćajne dozvole
 • C.1.1 – prezime vlasnika (naziv pravnog lica)
 • C.1.2 – ime vlasnika
 • C.1.3 – prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila
 • C.3.1 – prezime korisnika vozila (naziv pravnog lica)
 • C.3.2 – ime korisnika
 • C.3.3 – prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila
 • Donji levi ugao – broj dokumenta
 • Donji desni ugao – serijski broj saobraćajne dozvole

Zadnja strana saobraćajne dozvole

Oznake na saobraćajnoj dozvoli - zadnja strana

 • D.1 – marka vozila
 • D.2 – tip vozila
 • D.3 – komercijalna oznaka (model)
 • E – broj šasije
 • F.1 – najveća dozvoljena masa
 • G – masa
 • H – važenje registracije (upisuje se datum kada se zamenjuju registarske tablice)
 • K – homologacijska oznaka
 • P.1 – radna zapremina motora
 • P.2 – snaga motora u kW
 • P.3 – vrsta goriva ili pogona
 • Q – odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle)
 • S.1 – broj mesta za sedenje uključujući i mesto vozača
 • S.2 – broj mesta za stajanje

Podaci sa čipa koji nisu vidljivi

Na čip saobraćajne dozvole upisani su i sledeći podaci, koji nisu vidljivi na prednjoj i zadnjoj strani kartice:

 • J – vrsta vozila
 • P.5 – broj motora
 • L – broj osovina
 • R – boja vozila
 • Zabrana otuđenja vozila do – datum
 • JMBG vlasnika – matični broj vlasnika vozila
 • JMBG korisnika – matični broj korisnika vozila
 • Nosivost – vozila u kgPročitajte još

Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑