Cena tehničkog pregleda po vrstama vozila

SuperRegistracija Komentara: 4

*

Tabela iznosa najnižih i najviših cena tehničkog pregleda po vrstama vozila

Putnička vozila, teretna vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5t,
– priključna vozila čija је NDM od 0,75t do 3,5t,
– priključna vozila za traktor čija NDM prelazi 3,5t i za radne mašine;
Minimalna cena: 3070 dinara
Maksimalna cena: 6020 dinara


- - - -

– mopedi, motocikli, tricikli, četvorocikli,
– motokultivatori,
– priključna vozila čija NDM ne prelazi 0,75 t,
– traktori i priključna vozila za traktor čija NDM ne prelazi 3,5t.
Minimalna cena: 2120 dinara
Maksimalna cena: 4120 dinara


- - - -

– autobusi čija NDM ne prelazi 5 t,
– teretna vozila čija je NDM od 3,5t do 12t,
– priključna vozila čija NDM prelazi 3,5t, ali ne prelazi 10 t,
– vučna i priključna vozila turističkog voza;
Minimalna cena: 4620 dinara
Maksimalna cena: 9120 dinara


- - - -

– autobusi čija NDM prelazi 5t,
– teretna vozila čija NDM prelazi 12t i
– priključna vozila čija NDM prelazi 10t.
Minimalna cena: 6020 dinara
Maksimalna cena: 11920 dinara


- - - -

*Ako se tehnički pregled vozila vrši na poligonu, najviša cena redovnog godišnjeg, vanrednog i kontrolnog tehničkog pregleda vozila može biti za 2.000,00 dinara viša.


**

Kako saznati tačnu cenu tehničkog pregleda i ukupan trošak registracije?

Minimalnu cenu tehničkog pregleda teško možete pronaći i dobiti, osim ako Vam tehnički pregled drži rođak, prijatelj ili poslovni partner. Poznato je da cene tehničkog pregleda variraju od firme do firme, a posebno od grada do grada. Maksimalne cene su, tradicionalno, u najvećim gradovima u Srbiji. Ali, kad govorimo o ceni tehničkog pregleda, moramo uzeti u obzir i prateće troškove. Naime, većina firmi pored cene tehničkog pregleda obračunava i administrativnu uslugu za koju dobijate nalepnicu na licu mesta, ugovarate obavezno osiguranje, dobijate uplatnice i/ili plaćate takse za registraciju i slično. Bilo da se zovu usluge registracije vozila, izdavanja nalepnice, administrativni troškovi, popunjavanje obrazaca ili slično, ovaj trošak može biti od par stotina do par hiljada dinara! Znajući to, postaje jasno da niža cena tehničkog pregleda ne garantuje uvek i niže ukupne troškove registracije.


Kako možete saznati tačnu i ukupnu cenu registracije? Vrlo jednostavno. Da ne biste telefonom ili lično proveravali cene, na našem portalu imate desetine firmi koje su omogućie obračun troškova posetiocima, a takođe postoji forma da kontaktirate firme i napišite im upit sa podacima Vašeg vozila.

- otvorite naš adresar tehničkih pregleda i agencija i izaberite Vašu opštinu.
- u listi odaberite tehničke preglede koje želite da pitate za cenu i kliknite na naziv firme. Uočićete kalkulator troškova na vrhu i u donjem delu profila firme tamo gde je posetiocima omogućen obračun, na profilima gde ga nema izaberite opciju Postavi pitanje.


- ukoliko Vam nazivi tehničkih pregleda ne znače mnogo, odaberite prikaz mape i u Vašoj okolini će Vam se pojaviti pinovi (lokacije) firmi koje se bave registracijom, tehničkim pregledom i osiguranjem vozila. Klikom na crveni pin pojavljuje se naziv i adresa, a klikom na naziv otvara se novi prozor sa profilom firme, na kojem možete videti kontakt podatke i poslati poruku direktno preko sajta.


***

Zakonski osnov za određivanje minimalne i maksimalne cene tehničkog pregleda

Odluku o određivanju cene tehničkog pregleda donela je Vlada Srbije i ona je na snazi od februara 2022. godine. Objavljena je u „Službenom glasniku RS“, broj 13 od 4. februara 2022. godine. Vlada je donela ovu odluku na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o Vladi, a odlukom se određuje najniža i najviša cena redovnog godišnjeg tehničkog pregleda vozila i najviša cena vanrednog i kontrolnog tehničkog pregleda vozila.