Koliko važe tablice posle isteka registracije?

SuperRegistracija Komentara: 0

Koliko dugo vozilo može biti neregistrovano, a da ne morate vratiti tablice? 60 dana od isteka registracije

Tablice su vezane za registraciju vozila. Sve dok vozilu redovno produžavate registraciju, dobijate svake godine novu registracionu nalepnicu a tablice ostaju iste. Pod redovnim produženjem se smatra da nije prošlo više od 60 dana od datuma sa registracione nalepnice. Ovo u praksi znači da i nakon isteka registracije ne menjamo tablice ako uspemo da završimo postupak produženja registracije u roku od 60 dana.

Registraciona nalepnica je oznaka ili dozvola kojom se određuje da vozilo može da učestvuje u saobraćaju u određenom vremenskom roku.
Ukoliko iz bilo kog razloga želite da odložite produženje registracije vozila, povedite računa o tome da tehnički pregled kojeg ste obavili i overen registracioni list kojeg dobijete kao dokaz da je vozilo tehnički ispravno imaju rok važenja samo 30 dana.