Registracija motora - novi propisi

SuperRegistracija Komentara: 7

Izmene u pravilima registracije vozila

Često se mogu čuti priče i predlozi vezani za unapređenje načina obračuna iznosa za registraciju vozila. Da se obračun vrši po snazi umesto po zapremini motora, da se obračunava procentualno od procenjenje vrednosti automobila ili slično. Obično se takvi predlozi pojavljuju u medijima pri kraju godine i najčešće ovi predlozi ne budu primenjeni, nego se o njima samo raspravlja i to ne uvek tamo gde bi trebalo. Takav je bio slučaj sa registracijom automobila preko 2000ccm - pričalo se kako je „porez na luksuz” nepošten, pogrešan način oporezivanja vozila koja najčešće i nemaju neku luksuznu cenu na tržištu. Ipak, odredbe vezane za porez po kubikaži su menjane tako da sada, nakon više od 10 godina priče i predloga, postoji pravičnije rešenje u praksi. Slično se dešava(lo) sa motocikilma i triciklima.

Kako se trenutno obračunava registracija u slučaju da se motor registruje na period kraći od godinu dana?

Dobili smo mogućnost registracije na period kraći od godinu dana, ali je trenutno rešenje razočaralo većinu motoraša jer nema uštede ni na jednoj jedinoj taksi (dobro ste pročitali: sve takse se plaćaju isto kao da registrujete motor na godinu dana). Pa šta je tu onda drugačije? U čemu se sastoji ova povoljnost reigstracije na period kraći od godinu dana? Razlika je u premiji polise osiguranja i na mogućnosti izdavanja registracione nalepnice na period kraći od 12 meseci. Ovo rešenje nije bilo zadovoljavajuće, zato je došlo do novih izmena.

Da se podsetimo kako se obračunava premija osiguranja ako se ugovara na period kraći od godinu dana. U tabeli ispod možete videti period i procenat od premije osiguranja koji će biti naplaćen:Da biste obračunali cenu registracije motora na godinu dana, po trenutno važećim propisima, koristite naš kalkulator registracije vozila


Novine u obračunu cena registracije za motore

Novine podrazumevaju da, kada se motor registruje na period kraći od jedne godine, porez na upotrebu plaćate srazmerno broju meseci za koje se vrši registracija. Budući da je stavka poreza na upotrebu značajna stavka u ukupnim troškovima, ove izmene donose konkretne benefite vozačima motocikala i tricikala koji su zainteresovani da vozilo ne registruju tokom cele godine, nego samo određen - manji broj - meseci.

Izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara počinju da se primenjuju od 1. marta 2024.

Novo umanjenje poreza srazmerno broju meseci za koje se produžava registracija, uz staro umanjenje premije osiguranja po osnovu trajanja, zajedno donose značajne razlike u ceni, pogotovo za motocikle veće kubikaže i za one koji se prvi put registruju. Da bi ilustrovali razlike u cenama, navešćemo nekoliko primera.

Razlike u troškovima za registraciju motora obračunaćemo u 3 scenarija: da se registracija produžava na godinu dana, sedam meseci i na četiri meseca. Uzećemo kao primer motore do 125ccm, 250ccm i preko 500ccm računajući da su u dugogodišnjem vlasništvu, tako da je premijski stepen na polisi 1 – što predstavlja najveći procenat umanjenja premije od 25%. Razlike u ceni bi bile veće ukoliko je kubikaža veća, i ukoliko vlasnik nema bonus po prethodnoj polisi ili ima manji procenat bonusa.

Popust po osnovu bonus-malus sistema važi ukoliko polisu zaključujete na godinu dana – ukoliko je rok trajanja osiguranja kraći, nemate pravo na bonus iz bonus-malus sistema.

Koliki može biti popust i razlika u popustu po polisi osiguranja? Ako uzmemo za primer Hondu iz prvog primera u tabeli, obavezno osiguranje u trajanju od godinu dana, sa popustom od 25% (premijski stepen 1) iznosi 10.722,00, a bez popusta (premijski stepen 4) iznosi 14.296,00. Od ove veće cifre (bez popusta) se obračunava procenat umanjenja premije po osnovu dužine trajanja osiguranja. Kada se sve sabere i oduzme, to izgleda kao u tabeli ispod.


Kolika je realna ušteda na registraciji motora na period kraći od 12 meseci?

Novine se odnose na registracije motocikala, teških tricikala i motocikala sa bočnim sedištem. U nastavku pogledajte ukupan iznos svih taksi, polise obaveznog osiguranja i provizije na uplatu, bez uračunatog tehničkog pregleda, za tri različita motora i tri različita perioda trajanja registracije.

12 meseci 7 meseci 4 meseca
Honda NC 700 HA 670 ccm 2013. godište 20.388 dinara 18.063 dinara 11.949 dinara
Aprilia Atlantic 250 ccm 2007. godište 7.726 dinara 7.442 dinara 5.291 dinar
Piaggio Liberty 125 ccm 2004. godište 5.531 dinar 5.248 dinara 3.770 dinara

Da, ali kad istekne registracija duže od 2 meseca, moramo da odjavljujemo tablice i sledeći put uzimamo nove?!

Ne, u slučaju da registrujete motor na period kraći od godinu dana, niste u obavezi da odjavljujete tablice po isteku registracione nalepnice ni dva meseca nakon toga. Rok za produženje registracije ili obnovu je, u tom slučaju, godinu dana.


Šta mislite o ovom rešenju? Da li Vama ova razlika u ceni znači? Da li ćete registrovati motor na period kraći od godinu dana? Ovaj obračun je informativnog karaktera, za uzorak smo uzeli neku prosečnu bankarsku proviziju, opštinu Novi Sad i Triglav osiguranje. Razlika dodatno može varirati između opština, ali ne znatno. Tačne iznose poreza na upotrebu možete videti u tabeli za 2023. godinu, a za sledeću godinu ćemo uskoro saznati i objaviti. Porez na upotrebu motornih vozila se menja svake godine, a primena ovih odredaba počinje, da podsetimo, 1. marta 2024.